مدل سازی و تحلیل چرخ کاستور ( چرخ گردان )

مدل سازی و تحلیل چرخ کاستور ( چرخ گردان )

مدل سازی و تحلیل چرخ کاستور ( چرخ گردان )

چکیده: چرخ کاستور ها در صنعت در مواردی هچون چرخ صندلی گردان ، تخت بیمارستان ، ویلچر ، واگن های حمل مواد در معدن ، واگن های زباله شهرداری و ... استفاده میشود. 

این پروژه حاوی موارد زیر میباشد.

1. فایل مدل سازی و اسمبل قطعات چرخ کاستوردر نرم افزار سالیدورکز

2. فایل تحلیل چرخ کاستور در نرم افزار انسیس

3. فایل ورد شامل توضیحات پروژه

تعداصفحات:  54 صفحه

 


دسته:

مدل سازی و تحلیل چرخ کاستور ( چرخ گردان )

خرید آنلاین